Thời hạn chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử không còn nhiều do đó các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tương tự như với hóa đơn giấy, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị một số thủ tục cần thiết để có thể sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp. Vậy, quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là gì cũng là điều mà kế toán cần nắm được bên cạnh những vướng mắc như hóa đơn điện tử có lùi ngày được không, kê khai hóa đơn điện tử như thế nào,… Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp quý bạn đọc các thủ tục mà DN cần làm để có thể sử dụng hóa đơn điện tử.

Để giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục phát hành hóa đơn điện tử được tiến hành như sau:

Bước 1: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín cũng như các nhà cung cấp mới nhiều tiềm năng. Tất cả các đơn vị này đều phải được cấp giấy phép hoạt động và chịu sự quản lý của Tổng Cục Thuế nên doanh nghiệp chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với mô hình kinh doanh của mình.

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử sẽ tạo toàn bộ hồ sơ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bao gồm:

– Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử: Quyết đinh áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử này phải có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế; Nội dung trên quyết định phải đầy đủ các nội dung theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC; Ngày bắt đầu sử dụng phải đúng quy định, tối thiểu phải cách 2 ngày so với ngày bắt đầu nộp thông báo.

– Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi: Hóa đơn mẫu phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn; Thông tin tên, địa chỉ, đơn vị của người bán trên hóa đơn mẫu phải đúng với thông tin đăng ký thuế.

– Thông báo phát hành hóa đơn.

hóa đơn điện tử

Bước 2: Nộp thông báo phát hành hóa đơn

Nếu kế toán nộp hồ sơ trực tiếp thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế thì hồ sơ bao gồm: Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử; Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi; Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Nếu kế toán nộp thông báo phát hành hóa đơn qua hệ thống thuế điện tử thì hồ sơ bao gồm: Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử; Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi; Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC (ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015).

Bước 3: Tra cứu hồ sơ hợp lệ liên quan đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Sau 2 ngày kể từ ngày làm thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp tra cứu thông tin hóa đơn được cập nhật trên hệ thống tracuuhoadon.gdt.gov.vn 

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Mẹo hay cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp truy cập vào đường link trên, chọn mục Thông tin thông báo phát hành, chọn mục Hóa đơn, chọn tiếp Tổ chức cá nhân sau đó điền đẩy đủ thông tin cần tra cứu.
Nếu hệ thống hiển thị một bảng kết quả thông báo trùng khớp với những thông tin đã nộp thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử tại mỗi chi cục thuế có sự khác nhau. Có Chi cục chỉ cần nộp hồ sơ qua hệ thống thuế điện tử nhưng cũng có một số Chi cục thuế yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ cứng tại bộ phận ấn chỉ sau khi đã đẩy hồ sơ qua hệ thống thuế điện tử. Chính vì vậy, kế toán hoặc doanh nghiệp cần liên hệ Bộ phận Ấn chị tại chi cục thuế quản lý để nắm được những thủ tục chi tiết khi nộp hồ sơ.
 

Thời hạn chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử không còn nhiều do đó các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tương tự như với hóa đơn giấy, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị một số thủ tục cần thiết để có thể sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp. Vậy, quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là gì cũng là điều mà kế toán cần nắm được bên cạnh những vướng mắc như hóa đơn điện tử có lùi ngày được không, kê khai hóa đơn điện tử như thế nào,… Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp quý bạn đọc các thủ tục mà DN cần làm để có thể sử dụng hóa đơn điện tử.

Để giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục phát hành hóa đơn điện tử được tiến hành như sau:

Bước 1: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín cũng như các nhà cung cấp mới nhiều tiềm năng. Tất cả các đơn vị này đều phải được cấp giấy phép hoạt động và chịu sự quản lý của Tổng Cục Thuế nên doanh nghiệp chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với mô hình kinh doanh của mình.
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử sẽ tạo toàn bộ hồ sơ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bao gồm:
– Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử: Quyết đinh áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử này phải có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế; Nội dung trên quyết định phải đầy đủ các nội dung theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC; Ngày bắt đầu sử dụng phải đúng quy định, tối thiểu phải cách 2 ngày so với ngày bắt đầu nộp thông báo.
– Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi: Hóa đơn mẫu phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn; Thông tin tên, địa chỉ, đơn vị của người bán trên hóa đơn mẫu phải đúng với thông tin đăng ký thuế.
– Thông báo phát hành hóa đơn.

Bước 2: Nộp thông báo phát hành hóa đơn
Nếu kế toán nộp hồ sơ trực tiếp thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế thì hồ sơ bao gồm: Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử; Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi; Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC
Nếu kế toán nộp thông báo phát hành hóa đơn qua hệ thống thuế điện tử thì hồ sơ bao gồm: Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử; Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi; Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC (ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015).

Bước 3: Tra cứu hồ sơ hợp lệ liên quan đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử
Sau 2 ngày kể từ ngày làm thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp tra cứu thông tin hóa đơn được cập nhật trên hệ thống http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
Doanh nghiệp truy cập vào đường link trên, chọn mục Thông tin thông báo phát hành, chọn mục Hóa đơn, chọn tiếp Tổ chức cá nhân sau đó điền đẩy đủ thông tin cần tra cứu.
Nếu hệ thống hiển thị một bảng kết quả thông báo trùng khớp với những thông tin đã nộp thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử tại mỗi chi cục thuế có sự khác nhau. Có Chi cục chỉ cần nộp hồ sơ qua hệ thống thuế điện tử nhưng cũng có một số Chi cục thuế yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ cứng tại bộ phận ấn chỉ sau khi đã đẩy hồ sơ qua hệ thống thuế điện tử. Chính vì vậy, kế toán hoặc doanh nghiệp cần liên hệ Bộ phận Ấn chị tại chi cục thuế quản lý để nắm được những thủ tục chi tiết khi nộp hồ sơ.
 


administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *