Sổ tay chia sẻ kiến thức tiêu dùng thông minh

Website tổng hợp chia sẻ kiến thức tiêu dùng hiệu quả, mua sắm phù hợp

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT?

Trong công tác kế toán thuế của doanh nghiệp, thuật ngữ “khấu trừ thuế” được sử dụng rất nhiều. Kế toán thường quan tâm đến việc xác định số thuế GTGT phải nộp, chuẩn bị hồ sơ để kê khai thuế, tìm hiểu hướng dẫn nộp thuế điện tử etax,… Bên cạnh đó, để được khấu trừ thuế GTGT với các hóa đơn, doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân hàng bằng tài khoản của DN. Vậy doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân không? Điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng trong trường hợp này là gì? Mời các bạn cùng theo dõi để tìm lời giải đáp nhé.

Căn cứ Công văn 5465/TCT-KK về điều kiện khấu trừ thuế GTGT của Tổng cục thuế ban hành Ngày 25 tháng 11 năm 2016 về việc khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân:
Trường hợp DN ủy quyền cho cá nhân là người lao động của DN sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó doanh nghiệp sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của DN đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của DN hoặc quyết định về việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân; đồng thòi các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của DN; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyến tiền từ tài khoản ngân hàng của DN cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

khấu trừ thuế GTGT

DN có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.

Theo đó, khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân, điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đó là:

– Tài khoản cá nhân với điều kiện cá nhân đó là lao động của doanh nghiệp;

– Hình thức thanh toán bằng tài khoản cá nhân được quy định trong quy chế tài chính;

– Giấy ủy quyền cho nhân thực hiện giao dịch thanh toán;

– Doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản nhân;

– Có đủ hồ sơ chứng từ về các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ. 

Để sử dụng hóa đơn điện tử DN cần làm những thủ tục gì? 

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Đặc điểm của khấu trừ thuế giá trị gia tăng

– Phần thuế GTGT đã khấu trừ là số thuế cần nộp vào ngân sách được xác định một cách trực tiếp, căn cứ trên hiệu số thuế các khâu trong quá trình sản xuất, lưu hàng hóa – dịch vụ.

– Căn cứ xác định số thuế vat đầu vào là con số được ghi trên hóa đơn đỏ khi mua hàng hóa – dịch vụ hoặc trên chứng từ nộp thuế với hàng hóa nhập khẩu.

– Khấu trừ thuế đầu vào là số thuế vat được khấu trừ tính trên số hàng hóa doanh nghiệp mua vào phải chịu thuế. Số thuế vat đầu vào được dùng để tính khấu trừ = giá mua chưa thuế x % thuế suất GTGT.

– Khấu trừ thuế đầu ra là số thuế vat được khấu trừ tính trên số hàng hóa mà doanh nghiệp bán ra phải chịu thuế. Số thuế vat đầu ra được dùng để tính khấu trừ = giá bán hàng hóa chưa thuế x % thuế suất GTGT.
 

Các bài viết liên quan:

Trẻ mấy tháng ăn được váng sữa

Mấy tháng cho trẻ ăn dặm

You Might Also Like