Sổ tay chia sẻ kiến thức tiêu dùng thông minh

Website tổng hợp chia sẻ kiến thức tiêu dùng hiệu quả, mua sắm phù hợp

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Bên cạnh những ví dụ về thuế giá trị gia tăng, đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng,… thì thủ tục khai thuế giá trị gia tăng cũng là vấn đề mà rất nhiều kế toán quan tâm. Để giúp cho kế toán có một cái nhìn toàn diện về thuế giá trị gia tăng cũng như tiết kiệm thời gian cho các thủ tục hồ sơ rườm rà, bài viết sau đây xin chia sẻ những thông tin về trình tự và thủ tục khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ một cách ngắn gọn nhất.

 

Áp dụng Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế thì thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

thuế giá trị gia tăng

Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh theo mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuế tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế, chi cục thuế quản lý.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

 

Lưu ý về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 

Trình tự thực hiện theo những bước sau:

Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng); chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo quý).

 

Bước 2. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

– Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

 

Một số thuật ngữ viết tắt khi nộp thuế điện tử eTax 

Mẹo hay cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử

 

Cách thức thực hiện:

– Kế toán có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

– Kế toán hoặc DN gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện;

– Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
 

Các bài viết liên quan:

Trẻ mấy tháng ăn được váng sữa

Mấy tháng cho trẻ ăn dặm

You Might Also Like