Sổ tay chia sẻ kiến thức tiêu dùng thông minh

Website tổng hợp chia sẻ kiến thức tiêu dùng hiệu quả, mua sắm phù hợp

Xử lý hóa đơn GTGT khi thay đổi địa chỉ, tên công ty bằng cách nào?

Khi doanh nghiệp thực hiện chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty thì những hóa đơn GTGT đã thông báo trước đó có sử dụng được hay không là một trong số những vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp gặp phải. Ngoài những chia sẻ về cách khắc phục khi gặp báo lỗi hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng, về quy trình, thủ tục khi kê khai thuế trước đây, hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn GTGT khi thay đổi tên công ty, chuyển địa điểm sẽ được gửi đến quý bạn đọc ngày hôm nay.

1. Doanh nghiệp thay đổi tên, địa chỉ nhưng không có thay đổi về mã số thuế và cơ quan thuế

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý, DN vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì cần làm các thủ tục sau:

– Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ cũ in sẵn

– Gửi thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 lên cơ quan thuế

– DN có thể tiếp tục sử dụng ngay hóa đơn.

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn kế toán có thể làm trên phần mềm HTKK rồi nộp qua mạng. Sau khi làm xong bạn kết xuất XML rồi nộp qua mạng. Doanh nghiệp liên hệ với chi cục thuế xem có phải nộp thêm bản cứng hay không tránh chờ đợi mất thời gian.

hóa đơn GTGT

2. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

– Nếu muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn, kế toán cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kèm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC (Mẫu 3.10 theo Thông tư 39) đến cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Khi thực hiện làm trên phần mềm HTKK, bạn chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chọn kỳ làm báo cáo phải chọn đến ngày hiện tại.

Sau đó bạn cần đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn rồi nộp thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn cùng với Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC đến cơ quan thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn.

– Nếu DN không có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn thì DN phải thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi, sau đó thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Thủ tục thông báo hủy hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ sau khi thay đổi địa chỉ, tên công ty:

1. Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

2. Thành lập hội đồng hủy hóa đơn (phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của DN). Nếu là hộ, cá nhân kinh doanh thì không phải làm bước này.

3. Các thành viên của hội đồng phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.  

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT?Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT? 

Để sử dụng hóa đơn điện tử DN cần làm những thủ tục gì?

4. Hồ sơ hủy hóa đơn GTGT bao gồm:

– Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy (bảng kiểm kê ghi chi tiết tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

DN chỉ cần nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế, các biểu mẫu còn lại tự lập và lưu lại tại DN để sau này giải trình.

DN có thể lựa chọn 2 hình thức nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn:

– Nộp trực tiếp: Kế toán tiến hành lập 2 bản, 1 bản lưu tại DN còn lại 1 bản đem nộp cho cơ quan thuế.

– Nộp qua mạng: Kế toán vào phần mềm HTKK làm rồi kết xuất XML để nộp tờ khai.

Thời hạn nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn GTGT chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

 

Các bài viết liên quan:

Trẻ mấy tháng ăn được váng sữa

Mấy tháng cho trẻ ăn dặm

You Might Also Like